Conamore Opheusden

Informatie

Repetities zijn op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur voor het kinderkoor en van 20.00 uur tot 22.00 uur voor het gemengd koor.
Nieuwe leden worden verzocht zich te melden bij één van de leden van het dagelijks bestuur en bij de dirigent. Nieuwe leden mogen na een half jaar lid te zijn deelnemen aan een uitvoering. Indien anders, dan gebeurt dit in overleg met het bestuur en de dirigent.

Ieder koorlid is verplicht tenminste ¾ van het aantal repetities per jaar bij te wonen, in overleg met het bestuur kan hiervan afgeweken worden. Indien men verhinderd is een repetitieavond bij te wonen, wordt men verzocht zich af te melden bij Bram Florissen (bram01@solcon.nl) of bij Corine Gerritsen (corine-gerritsen@hotmail.com). Op aanvraag is een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement te verkrijgen. De contributie bedraagt € 18,- per maand. Voor leden boven de 65 jaar en studerende leden € 16,- per maand. Te betalen d.m.v. een automatische betaling via de bank, bij voorkeur maandelijks, op rekeningnummer NL53RABO0331942607 t.n.v. Christelijke Zangvereniging Con Amore. Graag onder vermelding van contributie voornaam-achternaam. De contributie mag ook op de eerste dinsdag van de nieuwe maand contant betaald worden bij de penningmeester Corine Gerritsen. De contributie voor het kinderkoor bedraagt voor het eerste kind € 3,50, voor het tweede kind en opvolgende kinderen € 2,50 per maand. De prijs van koffie/thee en frisdrank is € 1,00 en koek is € 0,50.