Conamore Opheusden

Geschiedenis

Hoe het allemaal begon.

OVER CON AMORE

Con Amore is een Christelijk zangvereniging welke bestaat uit een gemengd- en kinderkoor. Het heeft tot doel het beoefenen van de zangkunst in koorverband, waarbij het Christelijke lied centraal staat.

De Opheusdense zangvereniging Con Amore, wat ‘Met Liefde’ betekent, is ongeveer even oud als de bevrijding van ons land. Kort na de Tweede Wereldoorlog richtte hoofdonderwijzer C.J.Zijlstra deze Christelijke Zangvereniging op. Elke dinsdagavond is het koor bijeen in gebouw “Eltheto”, aan de Ooievaarstraat in Opheusden.

Geschiedenis Con Amore Opheusden
Con Amore Opheusden geschiedenis

DE OPRICHTING

Meester Zijlstra kwam op het idee omdat hij in december 1944 in Geeraardsbergen, België, ook een zangkoor had opgericht om de bijna tienduizend geëvacueerden, die uit de Betuwe naar België waren gebracht ‘van de straat te halen’.

Iedere dag oefende dit koor twee uur en in de periode van december 1944 tot aan de terugkeer naar huis in juni 1945 werd twaalf maal een uitvoering gegeven voor de evacués. In de troosteloze situatie van toen bleek het zingen van geestelijke liederen en het luisteren ernaar in een grote behoefte te voorzien.

Gedachtig daaraan heeft de heer Zijlstra na terugkomst in het dorp Opheusden, dat toen ook in een droevige situatie verkeerde, een interkerkelijke christelijke zangvereniging opgericht waarvan hij voorzitter, dirigent en organist was. Ook in Opheusden bleek in deze tijd van wederopbouw behoefte aan een zangkoor; op deze manier kon de ellende van het dagelijks bestaan even worden ontvlucht. Bij uitvoeringen werd het orgel bespeeld door de heer S. van Binsbergen, die later werd opgevolgd door mevrouw Lazet uit Ochten.

Con Amore Opheuden Geschiedenis
Scannen0094

VERDERE JAREN

Toen de heer Zijlstra in 1961 ziek werd, heeft mevrouw Lazet ook de taak als dirigent op zich genomen. Onder haar leiding werd het gemengd koor, bij gebrek aan mannen, veranderd in een vrouwenkoor. In die tijd is er ook even een kinderkoor geweest, Mevr. E.J.J. Zijlstra – van As volgde haar man, die op 3 november 1962 stierf, als voorzitter van het koor op en zij bleef dit tot haar overlijden op 29 maart 1980.

In datzelfde jaar nam de heer J.C. Luders het dirigentstokje over van mevrouw Lazet. De heer Luders begon met een vrouwenkoor van 27 leden, maar al spoedig maakte hij er weer een gemengd koor van, waardoor het ledental behoorlijk toenam.
De heer C. Meijering werd organist en hij was het ook die in 1983 het kinderkoor oprichtte. Dat werd een groot succes. In 1987 nam hij ook de dirigeerstok over van de hr. Luders en zo begon met 57 leden een nieuwe periode met een nieuwe dirigent. Tot 1 januari 2018 was Cees Meijering dirigent van beide koren. Hij is vanaf die datum opgevolgd door Johan Hulshof uit Ede

Con Amore Opheusden geschiedenis
Con Amore Opheusden geschiedenis

Na het overlijden van mevrouw Zijlstra in 1980 werd zij als voorzitter opgevolgd door haar dochter, mevrouw N.P.Zijlstra. Ook zij bleef dit werk doen tot aan haar overlijden op 30 juli 2000. Haar heengaan betekende tevens het einde van een tijdperk van trouwe verbondenheid tussen Con Amore en de familie Zijlstra gedurende meer dan 55 jaar.